Predajca

Názov:Tapex spol s r.o.
IČO:36526801
DIČ:2020151441
IČ DPH:SK2020151441
Mesto:Nitra
PSČ:949 01
Adresa:Koceľova 8
Telefón:0903407152
E-mail:perifer@perifer.eu
Kontakt:Štefan Knapčík
Oddiel Sro:10906N Okr. súd NITRA

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24